top of page

Teken je gesprek is een oplossingsgerichte methode die in de praktijk is ontwikkeld door Adinda de Vreede

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Door middel van symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maken de begeleider en de onderzoeker een gestructureerd, visueel verslag van wat er door de onderzoeker wordt verteld. Gedachten en gevoelens komen op papier te staan en dat geeft rust, overzicht en inzicht.

De overzichtelijke en kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de onderzoeker letterlijk zelf zicht op zijn probleem of vraag. Een gesprekstekening biedt een nieuw perspectief. Je ziet als onderzoeker je eigen probleem in kernachtige bewoordingen en passende kleuren.

Aan de hand van de geprekstekening kan de onderzoeker ontdekken wat hij of zij wil veranderen en welke vaardigheden, kwaliteiten en hulp van buitenaf hij/zij daar bij kan inzetten.

Vanuit dit nieuwe perspectief kan de onderzoeker zelf tot inzicht en een oplossing komen.

Het succes van de gesprekstekening is afhankelijk van de basishouding van de begeleider. Met een neutrale, open en nieuwsgierige houding schrijf je alles op, zonder daar een oordeel over te vellen. Als begeleider sluit je aan bij de beleving van de ander. Door stil te zijn en een ontspannen en afwachtende houding aan te nemen geef je de ruimte aan de onderzoeker om tot antwoorden en inzichten te komen. Daardoor voelt de onderzoeker zich serieus genomen en gerespecteerd.

Teken je gesprek is een methode die ingezet kan worden bij de begeleiding van zowel kinderen als volwassenen. Mensen met een autismestoornis, ADHD/ADD of een verstandelijke beperking blijken ook veel baat te hebben bij deze gespreksmethode.

Voor meer informatie over Teken je gesprek kunt u kijken op de website van Teken je gesprek.

bottom of page