top of page

PGB Begeleiding

 
IEDEREEN IS UNIEK
Iedereen is uniek en beschikt over kwaliteiten, talenten en hulpbronnen die aangeboord, bewust gemaakt en ingezet kunnen worden!
DE KLANT CENTRAAL
De klant (gezin, volwassene, gezin, kind) en zijn of haar hulpvraag staan centraal. De begeleiding is vraaggericht; de klant blijft regisseur.
BEGELEIDING IN DE PRAKTIJK
We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Belangrijk is te ervaren of er een klik is tussen u, als zorgvrager en mij als begeleider. Een ander doel is een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag.
Als het klikt en we besluiten met elkaar in zee te gaan, maken we een plan van aanpak, waarin we vastleggen wat de doelen zullen zijn en hoe we die willen gaan bereiken. Ook maken we een zorgovereenkomst, waarin de tijden en plaats van de zorg vastgelegd wordt en ook de financiële vergoeding.
Voorbeelden van doelen zijn; zelfredzaamheid vergroten, zelfvertrouwen ontwikkelen, sociale vaardigheden  ontwikkelen en trainen,  leren handhaven in sociale situaties. Als een doel is leren omgaan met geld, of leren omgaan met andere mensen kan een sociale activiteit (bijvoorbeeld een bezoek aan een winkel, museum of restaurant) worden ingezet om dit te oefenen.
Doelen als leren organiseren, werken aan een dagindeling, structurering van opruimen, schoonmaken en onderhouden worden bij de klant thuis geoefend.
Ook maak ik gebruik van creatieve middelen. Deze kunnen worden ingezet  voor het vergroten van zelfinzicht en een positiever zelfbeeld.
Hiernaast gebruik ik een aantal methodieken om te komen tot zelfsturing en koppeling tussen theorie en praktijk. Zoals teken-je-gesprek methode, RET- methode en andere coachtechnieken.
Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van volwassenen, kinderen en gezinnen in de thuissituatie.
Ik werk betrokken en vanuit enthousiasme en geloof in de kracht van de mens!
Uurtarief in overleg met PGB houder en/of gemeente.
bottom of page